The Association

Am J Occup Ther. 1995;49(7):725-728. doi:10.5014/ajot.49.7.725.
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Takashi SAKAI
 • Yoshitaka KAI
 • Seiichi SATO
 • Mizuki GOTO
 • Fumiaki SHIMIZU
 • Aiko KATO
 • Haruaki SATO
 • Yutaka HATANO
 • Hiromi SHIBUYA
 • Osamu OKAMOTO
 • Hiroto TERASHI
 • Kazumoto KATAGIRI
 • Sakuhei FUJIWARA
Nishi Nihon Hifuka. 2010;72(1):48.