The Occupational Therapy Library

Am J Occup Ther. 1981;35(10):667. doi:10.5014/ajot.35.10.667.
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
  • Toshitatsu NOGITA
  • Keiko SATO
  • Yoshihiro MAEKAWA
  • Tatsuyoshi ARAO
Nishi Nihon Hifuka. 1985;47(5):836.
  • Motoo MATSUBARA
  • Hirokazu YASUNO
  • Saburo KISHIMOTO
  • Keiichi UEDA
  • Junji IKADA
  • Sachiko SAKAGAMI
Nishi Nihon Hifuka. 1983;45(2):182.