Guided Imagery and Stress in Pregnant Adolescents

Am J Occup Ther. 2016;70(5):7005220020p1-7005220020p7. doi:10.5014/ajot.2016.019315.
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Huiqin Zhang
 • Aimin Li
 • Boheng Zhu
 • Yanyan Niu
 • Zheng Ruan
 • Lihong Liu
 • Xiaoling Gao
 • Kun Wang
 • Lu Yin
 • Mao Peng
 • Qing Xue
 • Haixia Leng
 • Baoquan Min
 • Qing Tian
 • Chunxue Wang
 • Yuan Yang
 • Zhou Zhu
 • Tianmei Si
 • Wei Li
 • Fangfang Shangguan
 • Xia Hong
 • Hong Chang
 • Haiqing Song
 • Dongning Li
 • Longbin Jia
 • Huiqing Dong
 • Yuping Wang
 • Fiammetta Cosci
 • Hongxing Wang
Psychological Medicine. 2020;():1.
 • Kelly D Cromer
 • Emily M D’Agostino
 • Eric Hansen
 • Caitlin Alfonso
 • Stacy L Frazier
Translational Behavioral Medicine. 2019;9(3):541.
 • Sarah E. Williams
 • Jet J.C.S. Veldhuijzen van Zanten
 • Gavin P. Trotman
 • Mary L. Quinton
 • Annie T. Ginty
International Journal of Psychophysiology. 2017;117():111.